Proton Enerji;  Ankara ili Kazan İlçesinde faaliyete geçerek, sıcak daldırma galvaniz tesisini devreye almıştır. Tesisimiz yüksek üre­tim kapasitesiyle birlikte kalite standartlarını da göz önüne alarak, çevreye duyarlı, kalite güvence siste­mi ile belgelendirmiş ve yetişmiş uzman kadrosu ile önemli bir yatırıma imza atarak Ankara ili Sincan İlçesi Ankara 2. ve 3. OSB. olan ALICI OSB. de büyük bir üretim tesisi kurarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Üretim Gamında:1-46

    • Enerji İletim Hatları,
    • Enerji Nakil Hatları,
    • Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Müşterek Şehir Şebekesi Dağıtım Hattı direkleri,
    • Telekomünikas­yon kuleleri (Radyo-Link, GSM, Anten)
    • Yol, Projektör ve Yüksek Aydınlatma direkleri, Stadyum, Bayrak ve Reklam Direkleri,
    • Her Türlü Boru Direkler,
    • Projelendirme İmalat ve Galvaniz.

Tüm bu imalatlar; ASTM A123, ISO EN 1461 uluslararası standart­larına göre “sıcak daldırma galvaniz” ile kaplama yapılmaktadır.

Diğer sektörlerde de aldığı işleri zamanında ta­mamlaması, kalitesi ve uygun fiyatları ile tanım­lanmaktadır.

Proton Enerjinin alt yapısı ve teknik gücü, de­neyimli kadrosu ile “en iyisini başarmak” temel hedefidir.

Proton Enerji bu hedefte her zaman müş­teri memnuniyetini ön planda tutarak ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek, alanında PROTON markasını TÜRKİYE’ de ve dış pazarda hakkı olan yere getirmek için hızla çalışmalarına devam etmektedir.