• Başüstü Taşıma Sistemleri

  • Çelik Konstürksiyon Yaya Geçitleri

  • Rüzgar Enerji Direkleri

  • Demiryolları Çelik Konstrüksiyon Sinyalizasyon imalatları

  • Demiryolları Kataner Direkleri

  • Galvanizli Izgara İmalatları

ÇELİK YAYA ÜST GEÇİTLER

Proton Enerji; olarak Son yıllarda ülkemizde hergün yenilenen ve sayıları artan otoyollarla beraber, trafiğe çıkan araç sayısının artması ve özellikle şehirler arası ana yolların merkezi yerlerin ortasında kalmasından dolayı yaya geçitlerine olan ihtiyaç artmıştır. Özellikle büyük şehirler de her yıl yüzlerce vatandaşımız yolda karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetmektedir. Bu sorunun çözümü adına en iyi alternatif ise yaya geçitlerinin artırılmasıdır. Yaya geçitleri genel olarak alt ve üst geçit olarak ikiye ayrılabilir.Yapılan gözlemler sonucu yaya üst geçitlerinin, alt geçitlere oranla daha sağlıklı, daha temiz, daha problemsiz ve daha güvenli olduğu anlaşılmıştır.Ülkemizde genel olarak bakıldığında yaya üst geçitlerinin yapımında çelik ve betonun ön plana çıktığı görülür. Çelik kontrüksiyon yapılar ise beton yapılara göre bir çok avantajlara sahiptir.

yayagecidi  

RÜZGAR ENERJİ DİREKLERİ

Yükseklik : 6 m – 100 m
Poligonal modüllerin sıkı geçmesi veya flanşlı birleşimi ile oluşturulan tek parça direk.
Ankrajlı temel montajı için taban flanşı mevcut.
Opsiyonel koruma veya portatif merdiven ve güvenlik platformu (içten)
Çelik Konstrüksiyon Üretim.
Galvanizli, İstenildiği takdirde galvaniz üstüne boya.

DEMİRYOLLARI ÇELİK KONSTÜRKSİYON SİNYALİZASYONU İMALATLARI

demiryolu

DEMİRYOLLARI KATANER DİREKLERİ

GALVANİZLİ IZGARA İMALATLARI