Firmamız, bünyesindeki deneyimli personeli ile üretimi yapılan parçaların kaynak isleri TIG, MIG, PUNTA olmak üzere her türlü metal üzerinde tesisimizde gerçekleştirilir.

MAG – MIG – TIG ve Nokta Kaynaklar

      • MAG Kaynağı ile 1 mm’den 10 mm’ye kadar DKP ve Paslanmaz malzemeler
      • MIG Kaynağı ile 1 mm’den 10 mm’ye kadar Alüminyum malzemeler
      • TIG Kaynağı ile 1 mm’den 6 mm’ye kadar DKP, Paslanmaz ve Alüminyum malzemeler

KAYNAK NEDİR?

Kaynak, malzemelerin kaynak bölgesinde ısı ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesidir. Kaynaklı yapı elemanlarının imalat amacı, mümkün olan en düşük maliyette imal edilmesi, fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi ve işletmede uzun süreli kullanılmasıdır. Kaynakta, kaynak bölgesinin yerel özelliklerinin ve birleştirilen parçaların tüm konstrüksiyona etkilerinin önceden belirlenmiş koşulları sağlaması gerekir.

KAYNAK KABİLİYETİ

1. Malzemelerin kaynağa uygunluğu

2. Konstrüksiyonun kaynak emniyeti

3. İmalatın kaynak yapılabilirliği

Bir malzeme, eğer belirli konstrüksiyon ve imalat şeklindeki özellikleri, kendisinden beklenen her talebe uygun bir kaynak kalitesine ulaşabiliyorsa, o malzeme kaynağa uygun demektir. Bir konstrüksiyon, eğer belirli bir malzeme ve imalat yöntemleri ile oluşturulduktan sonra, önceden tesbit edilmiş işletme şartları altında kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebiliyorsa, kaynak emniyetine sahip demektir. Bir kaynaklı imalat, belirli malzemelerden oluşturulmuş bir konstrüksiyon halinde, önceden tespit edilmiş imalat şartları altında kolayca imal edilebiliyorsa kaynak yapılabilirliğe sahip demektir.