PROTON ENERJİ 2005 yılı itibari ile TEİAŞ ve TEDAŞ şartnamalerine uygun olarak  34.5 – 154 ve 380 kv hatlara ait Enerji Nakil Hattı Direkleri , Salt Sahası  ve Trafo Merkezleri çelik konstüriksiyon imalatlarına başlamıştır.

Ayrıca yurddışında kullanılan 33 – 125 – 220 ve 400 kv Enerji Nakil Hatlarına ait direklerin yeni tasarım çalışması yapılarak ve imalatıda yapılmaktadır.

Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine (enterkonnekte sistem) aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine bağlantı noktasında yer alan trafo merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir. Elektriğin üretim noktasından tüketim noktasına kadar olan “seyahatinde” kayıpları azaltmak maksadıyla elektriğin iki ana parametresinden (diğeri akımdır) gerilim önce Yükseltici Trafo Merkezlerinde yükseltilir, sonra İndirici Trafo Merkezlerinde (İTM) indirilir. Üretim noktasındaki gerilim seviyeleri 0.4kV, 3.1kV, 6.3kV ve 10.5kV kademelerindeyken 154kV ve 380kV enerji nakil hatları (ENH) ile uzak noktalar taşınır ve bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine (EDAŞ’lar) TEİAŞ tarafından iletilerek 36kV kademesinde dağıtım şebekesi başlar. Üretimden iletime, iletimden de dağıtım sistemine geçilen bu noktalarda kurulan ve anahtarlama (açma-kapama) yapılan bu tesislere “Trafo Merkezi” denir.